Váš košík

Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

TOP BAGS STORE - TO, s.r.o.
734
Drietoma 913 03

IČO : 44971311

DIČ : 2022919360 

registrácia Okresný súd v Trenčíne, Vložka číslo  26628/R

Základné imanie: 7000 €


Každý nákup na stránkach moja-penazenka.sk, spadá pod obchodné podmienky platné v danom čase. Obchodné podmienky sú platné od chvíle ich zverejnenia na internetových stránkach.

OBJEDNÁVKA :

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu moja-penazenka.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Objednaný tovar je dodávaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári prostredníctvom Slovenskej pošty a Zásielkovne.
Prípadné dodanie tovaru mimo územia SR sa dohodne individuálne, preto nás kontaktujte ešte pred zadaním objednávky na info@moja-penazenka.sk

Bezplatné dodanie tovaru, kde neúčtujeme poštovné a balné je pri platbe vopred prostredníctvom Slovenskej pošty a Zásielkovne.
Ostatné možnosti dopravy s cenami nájdete v tejto tabuľke:

 

Slovenská pošta s platbou vopred

0,00 €

Slovenská pošta na dobierku

2,50 €

Balikobox s platbou vopred

2,50 €

Balikobox na dobierku

2,50 €

Zásielkovňa s platbou vopred

0,00 €

Zásielkovňa na dobierku

1,99 €


V prípade dobierky alebo platby prostredníctvom platobnej karty vám bude tovar odoslaný v priebehu 2 - 4 dní.
V prípade oneskorenia sa Vám telefonicky ozveme.
V prípade platby prevodom na účet, vám bude tovar odoslaný v priebehu 2 - 4 dní po prijatí platby.


Za tovar je možné zaplatiť dvomi spôsobmi a to dobierkoubankovým prevodom.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA:

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštou (doporučenou zásielkou) alebo prepravnou spoločnosťou na adresu TOP BAGS STORE - TO, s.r.o., Drietoma 734, 913 03 Drietoma  (poštovné hradí odosielateľ).
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená. V prípade platby kartou je možné vrátit finančné prostriedky späť na kartu.
 

STORNO OBJEDNÁVKY :
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY :

V súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný túto skutočnosť formulovať do akéhokoľvek vyhlásenia, ktoré bude našej spoločnosti doručené poštou alebo mailom.

Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

 

Vrátenie finančných prostriedkov je možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená. V prípade platby kartou je možné vrátit finančné prostriedky späť na kartu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku)

ALTERNATÍVNE ONLINE RIEŠENIE SPORU:

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@moja-penazenka.sk
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je TOP BAGS STORE - TO, s.r.o., Drietoma 734, 913 03 Drietoma

IČO : 44971311, registrácia Okresný súd v Trenčíne, Vložka číslo  26628/R

Na spoločnosť môžete obrátiť telefonicky +421 903 274 997 alebo emailom info@moja-penazenka.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie. Údaje su určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou.

 

Účely spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Internetový obchod moja-penazenka.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potreby plnenia kúpno predajnej zmluvy. Údaje su určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou. Údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Doba uloženia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej objednávky, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení obchodného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajov

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Vyhradzujeme si právo prevádzať analýzu o chovaní užívateľov na našej internetovej stránke. Do tejto analýzy je zahrnutá napr. miera návštevnosti stránky, prehľaď najprezeranejších produktov a pod. Tieto údaje su vedené vždy ako štatistický prehlaď, nikdy menovite na konkrétneho zákazníka.

Niektoré informácie môžu byť automaticky zbierané pri použití súborov cookies. Cookies nie sú škodlivé programy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítača. Vďaka nim je možné lepšie zamieriť reklamnú kampaň prostrednístvom spoločnosti Google. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies. Voľba použitia cookies je preto na dobrovoľnom rozhodnutí zákazníka.

Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť tu. Odhlásiť sa od používania súborov cookies spoločnosti Google môžete prostredníctvom nasledujúceho linku.